FANDOMAEdit

ABEL - [ebraică] hebel = respirație
ADAM - [ebraică] om; [asiriană] adamu = a face; [ebraică] adam = a fi roșu; [ebraică] adamah = pământ
ADELA - [germană] adal = nobil
ADELAIDA - [germană] Adalheidis: adal = nobil + heid = fel, tip
ADELINA - variantă a numelui Adela
ADINA - [ebraică] delicat, subțire
ADOLF - [germană] Adalwolf = lup nobil
ADRIA - formă a numelui Adriana
ADRIAN - provine din Hadrianus = din Hadria, oraș din Nordul Italiei
AGATA - [greacă] agathos = bun
AGLAIA - [greacă] splendoare, frumusețe
AGNES - [greacă] hagnos = cast
AGNETA - provine din numele Agnes
AHMED - [arabă] de încredere
AIMÉE - [franceză] iubit
ALAN - [bretonă] pietricică sau frumos
ALBERT - [germană] Adalbrecht = nobilime strălucită
ALEXANDRU - [greacă] Alexandros = apărătorul; alexein = a apăra, a veni în ajutor
ALFONS - [germană] gata de luptă
ALFRED - [engleză veche] elf = spiriduș + red = sfat
ALI - [arabă] sublim, elevat
ALICE - [franceză] formă scurtă a numelui Adelais, ce provine din Adelaida
ALIN - [română] varianta românească a lui Alan
ALINA - [arabă] nobil
AMALIA - [germană] amal = muncă
AMANDA - [latină] amando = îndrăgit
AMBRA - [arabă] chihlimbar, auriu
AMELIA - formă a numelor Amalia sau Emilia
AMZA - [arabă] hamuza = puternic, sigur
ANA - [ebraică] channah = favoare, milă
ANABELLA - combinație a numelor Ana și Bella
ANAMARIA - combinație a numelor Ana și Maria
ANASTASIE / ANASTASIA - [greacă] anastasios = înviere
ANATOL - [greacă] anatole = răsărit
ANCA - [română] Formă a numelui Ana
ANDRA - formă a numelui Andreea
ANDREI - [greacă] provine din Andreas, aner = al omului
ANDROMEDA - [greacă] a te gândi la un om
ANEMONA - [greacă] anemos = vânt
ANETA - formă a numelui Ana
ANGELA - [greacă] angelos = mesager
ANITA - formă a numelui Ana
ANTON / ANTONELA - [greacă] anthos = floare
ANTIGONA - [greacă] anti = împotrivă + gone = naștere
AFRODITA - [greacă] apărut din spumă
APOLLO / APOLONIA - [greacă] apelo = putere sau apollumi = a distruge
ARETA - [greacă] arete = virtute
ARIADNA - [greacă] cel mai sfânt: ari = cel mai, adnos = sfânt
ARINA - varianta rusească a numelui Irina
ARISTIDE - [greacă] cel mai bun fel: aristos = cel mai bun + eidos = fel
ARCADIE - [greacă] arktos = urs
ARMAND - [germană] om înarmat; varianta franceză a numelui german Herman: heri = armă + man = om
ARNOLD - [germană] putere de vultur; compus din elementele arn = vultur + wald = putere
ARPAD - [maghiară] sămânță
ARTHUR [celtică] art = urs + viros = om
ASTRID - [norvegiană] varianta modernă a numelui Astrith: ass = zeu + fríðr = frumos
ATANASIE - [greacă] athanasios = nemuritor: a = negație + thanatos = moarte
ATENA - [greacă] ather = ascuțit + aine = rugăciune
ATTILA - [gotic] atta = tată
AUGUST / AUGUSTIN - [latină] augere = a crește, mare, venerabil
AURA - aură (lumină distinctă)
AUREL / AURELIAN - [latină] aureus = aurit
AURORA - [latină] zori de zi
AVRAM - [ebraică] hamon = tatăl celor mulți

BEdit

BALINT - [maghiară] Variantă a numelui Valentin
BALTAZAR - [feniciană] protejați-l pe rege
BAPTIST - [greacă] baphein = a scufunda, botez
BARBARA - [greacă] barbaros = străin
BARTHOLOMEU - [ebraică] brazdat
BEATRICE - variantă numelui Beatrix
BEATRIX - [latină] călător
BENEDICT - [latină] binecuvântat
BERNARD - [germană] bern = urs + hard = curajos, puternic
BERTA - [germană] beraht = faimos, strălucit
BERTOLD - [germană] înțeleptul conducător; beraht = strălucit + wald = putere
BIANCA - [italiana] alb
BOGDAN - [slavonă] dar de la Dumnezeu; bog = Dumnezeu + dan = dat
BORIS - forma scurtă a numelui Borislav; [turcă] scurt sau lup
BRAD - [engleză] board = larg, mare
BRIAN - [celtă] bruaich = deal sau bri = puternic BRIGIT [irlandeză] înaltă zeiță

CEdit

CALISTRAT - [greacă] armată frumoasă; kallos = frumos + stratos = armată
CARL / CARLA - variantă a numelui Carol
CATRINA - variantă a numelui Ecaterina
CAMELIA - [latină] enoriaș
CARINA - [greacă] mic și drag
CARMEN - [spaniolă] carmen = cântec
CAROL / CAROLINA - [germană] om; [engleză] colind
CAZIMIR - [slavonă] a distruge pacea; kazic = a distruge + mir = pace
CASANDRA - [greacă] kekasmai = a străluci + aner = om
CASIAN / CASIANA - [latină] cassus = gol
CĂTĂLIN / CĂTĂLINA - variantă a numelui Ecaterina
CECILIA - [latină] caecus = orb
CELESTINA - [latină] calelestis = ceresc
CELINA - variantă a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina
CELINE - prescurtare a numelui Marcelina
CEZAR / CEZARA / CEZARINA - [latină] caesaries = pletos
CHRIS - prescurtare a numelui Cristopher sau Cristian
CRISTIAN / CRISTINA - [latină] creștin
CRISTOFER - [greacă] purtându-L pe Hristos; Christos = Heistos + pherein = a purta
CIPRIAN - [latină] din Cipru
CLARA - [latină] clarus = clar, luminos
CLAUDIU - [latină] claudus = șchiop
CLEMENT - [latină] clemens = milă, compasiune
CLEOPATRA - [greacă] gloria tatălui; kleos = glorie + patros = al tatălui
CONSTANTIN / CONSTANTINA / CONSTANȚA - [latină] Constans = constant, stabil
CONSUELA - [spaniolă] consolare
CORA - [greacă] variantă a numelui Corina
CORINA - [greacă] kore = fecioară
CORNEL / CORNELIA - [latină] cornu = corn
COSMA / COSMIN / COSMINA - [greacă] kosmos = ordine, decență

DEdit

DACIA / DACIANA - [latină] din Dacia
DAMIAN - [greacă] daman = a domestici
DAN / DANA - Prescurtare a numelui Daniel
DANIEL / DANIELA - [ebraică] El a judecat, Dumnezeu este judecatorul meu
DAFNE - [greacă] dafin, laur
DARIA - variantă din persană, Dârayavahush: dâraya = a poseda + vahu = bine
DAVID - [ebraică] iubit, îndrăgit
DELIA - [greacă] din Delos, o insulă grecească
DELICIA - [latină] deliciae = deliciu, plăcere
DALILA - [ebraic] delicat
DEMOSTENE - [greacă] vigoarea poporului; demou = al poporului + sthenos = vigoare, putere
DENIS - variantă a numelui Dionisie
DESDEMONA - [greacă] dysdaimon = fără noroc
DESIDERIU - [latină] desiderium = a dori
DESPINA - [greacă] amantă, iubită
DIANA - dues = divin, ceresc
DINA - [greacă] puternic
DITA - [cehă] dar scump
DIONISIE - [greacă] Dios = al lui Dumnezeu + Nysa = numele unui munte
DOINA - [română] cântec românesc
DOMINIC / DOMNICA - [latină] Dominicus = al Domnului
DORA - prescurtare de la Teodora
DORIN / DORINA - [greacă] doros = dar; [franceză] auriu
DOROTHEA - [latină] Dorotheos = darul lui Dumnezeu, doron = dar + theos = Dumnezeu
DORU - [română] dor
DRĂGAN - variantă a numelui Dragomir
DRAGOMIR - [slavonă] valoros și pașnic; dorogo = valoros, de preț + mir = pace
DRAGOȘ - variantă a numelui Dragomir
DUMITRU - [greacă] pământul mamă; de = pământ + meter = mamă

EEdit

ECATERINA - [greacă] katharos = pur; hekateros = amândoi sau de la numele zeiței Hecate
EDGAR - [engleză] ead = bogat, bine cuvântat + gar = suliță
EDITH - [nordic] dar scump
EDMOND - [engleză] ead = bogat, binecuvantat + mund = protector
EDUARD - [engleză] ead = bogat, binecuvantat + weard = gardă, apărător
ELEONORA - [germană] Variantă a numelui Elena; [greacă] lumină
ELENA - [greacă] helene = torță, foc sau selene = lună
ELIANA - [greacă] helios = soare
ELISABETA - [ebraică] Elisheba = Dumnezeu în jurământul meu
ELIZA - variantă a numelui Elisabeta
ELLA - [germană] ali = altul
ELVIRA - [germană] totul e adevărat; al = tot + wer = adevărat
EMANUEL - [ebraică] Dumnezeu este cu noi
EMERIC - [germană] reguli de muncă
EMIL / EMILIA / EMILIAN - [latină] aemulus = rival
EMMA - [germană] ermen = întreg, universal
EMANOIL - variantă a numelui Emanuel
ERIC / ERICA - [norvegiană] ei = veșnic + rikr = conducător
ERNEST - [germană] eornost = seriozitate, onestitate
ESMERALDA - [spaniolă] smarald
ESTELA - [franceză] stella = star
EUGEN / EUGENIA - [greacă] eugenes = bine născut; eu = bun + genes = născut
EUFROSINA - [greacă] bucurie
EUSEBIU - [greacă] eusebes = pios
EVE - [ebraică] chavah = a respira sau chayah = a trăi
EVELINA - [latină] avis = pasăre

FEdit

FABIAN - [latină] faba = fasole
FELIX / FELICIA - [latină] de succes, norocos
FERDINAND - [germană] fardi = călătorie + nand = gata, pregătit
FILIP - [greacă] philos = prieten + hippos = cal
FIONA - [galeză] alb
FLAVIA / FLAVIUS / FLAVIAN - [latină] auriu sau blond; flavus = galben
FLORA / FLOAREA / FLORICA - [latină] flos = floare
FLORENȚA / FLORENTIN / FLORENTINA - [latină] florens = prosper, înfloritor
FLORIAN / FLORIN - [latină] flos = floare
FRANCISC - [latină] Franciscus = francez
FREDERIC / FREDERICA - [gerImana] frid = pace + ric = conducător, putere

GEdit

GABRIEL / GABRIELA - [ebraică] Gabriyel = omul puternic al lui Dumnezeu
GÁSPÁR - [maghiară] provine de la numele rocii Jasp; [persană] trezorier
GAVRIL - variantă a numelui Gabriel
GENOVEVA - [galeză] femeie din trib
GETAN -
GHENADIE - [greacă] gennadas = nobil, generos
GEORGE - [greacă] georgos = fermier, lucrător al pământului; ge = pământ + ergon = muncă
GERALD - [germană] stăpanul sulițelor; ger = suliță + wald = putere
GERARD - [germană] ger = suliță + hard = puternic, curajos
GERTRUDE - [germană] sulița puterii; ger = suliță + þruþ = putere
GILBERT - [germană] garanție strălucită; gisel = garanție, angajament + beraht = luminos
GILDA - [germană] gild = sacrificiu
GIL - [latină] căpriță
GINA - variantă a numelui Georgiana; [japoneză] argintiu
GIOCONDA - [latină] Jucunda = fericit
GISELLE - [germană] garanție
GIULIA - variantă a numelui Iulia
GIUSEPPE - variantă italiană a numelui Iacob
GLORIA - [latină] glorie
GORAN - [slavonă] muntean
GRATIAN - [latină] gratus = grație
GRIGORE - [greacă] gregoros = atent
GRETA - variantă a numelui Margareta
GYULA - [maghiară] variantă a numelui Iuliu
GYURI - [maghiară] variantă a numelui Gheorghe

HEdit

HARALD - [scandinavă] variantă a numelui Harold
HAROLD - [engleză] conducătorul oștii; here = armată + weald = conducător
HARIETA - provine de la numele Henry
HASAN - [arabă] bun, frumos; hasuna = a fi bun
HECTOR - [greacă] echein = a poseda, a avea
HEIDI - variantă elvețiană a numelui Adelaida
HELGA - [norvegiană] heilagr = prosper, de succes
HELIODOR - [greacă] Heliodoros = darul Soarelui
HELMUT - [germană] helm = cască + muot = minte
HENRY - [germană] Heimerich = stăpânul casei; heim = casă + ric = putere
HERBERT - [germană] heri = armată + beraht = strălucit
HERMES - [greacă] stâlpi de piatră
HILDEGARD - [germană] hild = luptă + gard = încercuire
HORATIU - [latină] hora = ora
HORTENSIA - [latină] hortus = grădină
HUSSEIN - variantă a numelui Hassan

IEdit

IACOB - [ebraică] Ya'aqob = înlocuitor
IANCU - [română] variantă a numelui Ion
IBOLYA - [maghiară] violetă
IDA - [germană] id = muncă, lucru
IGNAȚIU - [latină] ignis = foc
ILDIKÓ - [maghiară] varianta ungurească a numelui Hilda; [germană] hild = luptă
ILEANA - [română] variantă a numelui Elena
ILIE / ILINCA - [ebraică] Eliyahu = Dumnezeul meu este Yahweh
ILONA - [maghiară] varianta ungurească a numelui Elena
IMRE - [maghiară] varianta ungurească a numelui Emeric
INGRID - [norvegiană] Ing este frumoasă (Ing era numele unei zeități nordice)
INOCENȚIU - [latină] innocens = nevinovat
IOACHIM - [ebraică] stabilit de Dumnezeu
IOLANDA - [franceză] Violante = violet
ION / IOAN / IOANA - [ebraică] Yochanan = Dumnezeu este milos
IOSIF - [ebraică] cel care va adăuga
IRIMIA - [ebraică] Yirmeyahu = Dumnezeu s-a ridicat
IRINA - [greacă] eirene = pace
IRIS - [greacă] curcubeu
ISAC - [ebraică] Yitschaq = cel care râde
ISABELA - [ebraică] fiica lui Baal; variantă a numelui Elisabeta
ISOLDA - [galeza] frumos
IUDITH - [ebraică] Yehudit = femeie din Iudeea
IULIA / IULIU / IULIAN / IULIANA / JULIETA - [greacă] oulos = bărbos
IUSTIN / IUSTINA - [latină] just, drept
IVAN - variantă slavonă a numelui Ion

LEdit

LADISLAU - variantă a numelui Vladislav
LALA - [slavonă] lalea
LARISA - [greacă] lerisai = cetate, citadela
LÁSZLÓ - [maghiară] variantă ungurească a numelui Vladislav
LAURA / LAURENTIU - [latină] Laurus = lauri
LENA - variantă a numelui Elena
LEO - [latină] leu
LEON - [greacă] leu
LEONARD - [germană] leu curajos; leon = leu + hard = curajos
LEONIDA - [greacă] leon = leu
LEONTIN / LEONTINA - [latină] variantă a numelui Leo
LEOPOLD - [germană] liut = popor + bald = îndrăzneț
LETITIA - [latină] bucurie, fericire
LIDIA - [greacă] din Lidia, o regiune din Asia Mică
LILIANA - [latină] lilium = crin
LINDA - [spaniolă] frumoasă
LISA - variantă a numelui Elisabeta
LIVIA - [latină] liveo = a invidia sau lividus = invidios
LOLITA - [spaniolă] variantă a numelui Lola
LORENA - variantă a numelui Laura
LUBOMIR - [slavonă] lub = dragoste + mir = pace
LUCA - [greacă] Loukas = din Lucania, o regiune din Italia
LUCIA / LUCIAN - [latină] lux = lumină
LUDMILA - [slavonă] în favoarea poporului; lud = popor + mil = milă, favoare
LUDOVIC - [germană] Hludwig = luptător de seamă; hlud = faimă + wig = luptător
LUMINIȚA - [română] lumină

MEdit

MACARIE - [greacă] makaros = binecuvântat
MĂDĂLINA - variantă a numelui Magdalena
MAGDA - variantă a numelui Magdalena
MAGDALENA - din Magdala (un sat din Galileea)
MAHOMED - [arabă] hamida = a lăuda
MAIA - [latină] mare
MANOLE - variantă a numelui Emanuel
MANUEL / MANUELA - variantă a numelui Emanuel
MARA - [ebraică] amar; [maghiară] variantă a numelui Maria
MARC - [latină] Mars = zeul Marte
MARCEL - variantă a numelui Marc
MARGARETA - [greacă] mărgăritar, perlă
MARGO / MARGOT - variantă a numelui Margareta
MARIA / MARICA / MARITZA - [ebraică] mare de amărăciune, [egipteana] iubit
MARIANA / MARIAN - combinație a numelor Maria și Ana
MARILENA - combinație a numelor Maria și Elena
MARIN - [latină] marinus = al mării
MARIUS - [latină] Mars = zeul Marte
MARLENE - combinație a numelor Maria și Magdalena
MARTA - [ebraică] stăpâna casei, doamnă
MARTIN - [latină] Mars = zeul Marte
MATEI - [ebraică] Mattithyahu = dar de la Dumnezeu
MATILDA - [germană] maht = putere + hild = luptă
MAURA - [galeză] mór = mare; [latină] brunet
MAX - prescurtare de la Maximilian
MAXIMILIAN - [latină] maximus = cel mai mare
MEDEEA - [greacă] a pondera sau isteț
MELANIA - [greacă] melaina = negru, întunecat
MELISA - [greacă] albină
MERCEDES - [spaniolă] compasiune, milă
MICA - prescurtare de la Mihaela
MIHAI / MIHAIL / MIHAELA - [ebraică] Miyka'el = Cine este ca Dumnezeu?
MILENA - [slavonă] mil = milă
MIMI - prescurtare de la Maria
MINERVA - [latină] inteligență
MIRA - [sanscrită] prosper; [latină] myrra = mir
MIRABELA - [latină] mirabilis = minunat
MIRANDA - [latină] mirandus = minunat, admirabil
MIRCEA - [slavonă] mir = pace
MIRELA - [provensala] mirar = a admira
MIRIAM - [ebraică] variantă a numelui Maria
MIROSLAV - [slavonă] mir = pace + slav = slavonă, glorie
MONA / MONICA - [latină] moneo = sfătuitor
MOISE - [egipteană] mes = fiu
MUSTAFA - [arabă] alesul

NEdit

NADIA - variantă a numelui rusesc Nadejda = speranță; [arabă] primul
NADINE - variantă a numelui Nadia
NANA - [japoneză] măr
NAOMI - [ebraică] No'omi = neplăcut
NAPOLEON - [germană] Nibelungen = copiii ceții
NARCIS / NARCISA - [greacă] narke = somn, amorțit
NASTASIA - variantă a numelui Anastasia
NATALIA - [latină] Natalia = Ziua de Crăciun
NAZARIE - [latină] Nazarius = din Nazareth
NICOLAE - [greacă] victoria poporului: nike = victorie + laos = popor
NICODIM - [greacă] victoria poporului nike = victorie + demos = popor
NIKITA - [latină] Aniketos = invincibil
NONA - [latină] Al noualea
NORA - variantă a numelui Eleonora

OEdit

OANA - variantă a numelui Ioana
OCTAVIAN - [latină] al optulea
ODETTE - [germană] od = noroc, avere
OFELIA - [greacă] ophelos = ajutor
OLEG / OLGA - [norvegiana] heilagr - prosper; varianta rusească a numelui Helga
OLIMPIA - [greacă] Olympus = muntele zeilor
OLIVER / OLIVIA - [germană] Alfihar = armată de spiriduși; [latină] oliva = măslin
ORESTE [greacă] - orestais = muntean
ORLANDO - variantă a numelui Roland
OSCAR - [galeză] os = cerb + cara = iubit; [engleză veche] os = bun + gar = suliță
OTTO - [germană] od = noroc, avere
OVIDIU - [latină] ovis = oaie

PEdit

PAMELA - [greacă] o dulceață; pan = tot + meli = miere
PARTENIE - [greacă] parthenos = fecioară
PASCAL - [latină] Pascha = Paște
PATRICIA / PATRICIU / PATRICK - [latină] Patricius = nobil, aristocrat
PAUL - [latină] paulus = mic, umil
PAVEL - varianta slavonă a numelui Paul
PEPE - prescurtare spaniolă a numelui Iosif
PETRU / PETRONELA - [greacă] petros = piatră
POLIXENIA - [greacă] polloi = mulți + xenoi = străini

REdit

RADA, RADU, RADOVAN - [slavonă] rad = fericit
RADOMIL - [slavonă] rad = fericit + mil = milă
RADOSLAV - [slavonă] rad = fericit + slav = slavonă, glorie
RAISA - [greacă] rhaion = mai relaxat; [idis] = trandafir
RAMON / RAMONA - varianta catalană a numelui Raymond
RANDOLF - [germană] rand = muchie + wulf = lup
RAFAEL - [ebraică] Repha'el = Dumnezeu a vindecat
RAUL - varianta spaniolă a numelui Randolf
RAYMOND - [germană] Reginmund: ragin = sfat + mund = protector
RAZVAN - [rus] razvati = a căuta un sens, un înțeles
RENATA - [latină] renăscut
RENÉ - varianta franceză a numelui Renata
REYNOLD - [germană] Reginold; ragin = sfat + wald = putere
RICHARD - [germană] ric = putere + hard = curajos
ROBERT - [germană] hrod = faimă + beraht = strălucitor
ROBIN - variantă a numelui Robert
RODICA - [slavonă] rod = fertil, rodnic
ROGER - [germană] hrod = faimă + ger = suliță
ROLAND - [germană] hrod = faimă + land = pământ
ROMEO - [latină] trecător prin Roma
ROSA - [latină] trandafir
ROSALIA - [latină] trandafir
ROSALINDA - [germană] hros = cal + linde = blând; [latină] trandafir frumos
ROXANA - [persană] zori de zi
RUDOLF - [germană] hrod = faimă + wulf = lup
RUPERT - variantă a numelui Robert
RUXANDRA - variantă a numelui Roxana

SEdit

SABINA - [latină] locuitoare a unei regiuni centrale din Italia
SABRINA - [galeză] Severn - râu din țara Galilor
SALOMEA - [ebraică] shalom = pace
SAMANTA - variantă a numelui Samuel; [ebraică] ascultător
SAMSON - [ebraică] Shimshon = soare
SAMUEL - [ebraică] Shemu'el = „numele lui Dumnzeu” sau „Dumnezeu a auzit”
SANDA / SANDRA / SANDU / SASHA - Prescurtare de la Alexandra/Alexandru
SAUL - [ebraică] Sha'ul = cerut, solicitat
SEBASTIAN - [latină] din Sebastia, un oraș din Asia Mica; [greacă] sebastos = venerabil
SELENA - [greacă] Luna
SEPTIMIU - [latină] al șaptelea
SERAFINA - [ebraică] seraphim = de foc
SERENA - [latină] senin, liniștit
SERGIU - [latină] servitor
SEVER / SEVERIN - [latină] dur, autoritar
SIDONIA - [latină] din Sidon, un oraș fenician
SIGISMUND / SIGMUND - [germană] sige = victorie, mund = protector
SILVESTRU - [latină] pădurean
SILVIA - [latină] silva = lemn, pădure
SIMION / SIMON / SIMONA - [ebraică] Shim'on = a asculta
SOFIA - [greacă] înțelepciune
SOLOMON - [ebraică] shalom = pace
SONIA - variantă a numelui Sofia
SOFRONIE - [greacă] sophron = auto-control
SORIN / SORINA - [română] soare; nume tipic românesc
SOREL - [germană] acru
SPIRIDON - [latină] spiritus = spirit
STAMATE - [greacă] stamato = a opri, stop
STAN / STANISLAV - [slavonă] stan = guvernare, putere + slav = slavonă
STEFAN / STEFANIA - [greacă] stephanos = coroană
STELA - [română] stea
STELIAN - [greacă] stylos = stâlp
SUZANA - [ebraică] shushan = crin, trandafir
SVETLANA - [slavonă] svet = lumină

TEdit

TAMARA - [ebraică] date din palmă
TEMISTOCLE - [greacă] themistokles = gloria legii: themistos = al legii + kleos = putere, glorie
TEODOR / TEODORA - [greacă] Theodoros = dar de la Dumnezeu: theos = zeu + doron = dar
TEOFIL - [greacă] prieten al lui Dumnezeu; theos = Dumnezeu + philos = prieten
TEREZA - [greacă] theros = vară sau therizein = a strânge roadele
TEODOSIE - [greacă] theos = zeu + dosis = dăruit
TIBERIU / TIBOR - [latină] de la Tibru, râul ce trece prin Roma
TIMOTEI - [greacă] timan = a onora + theos = Dumnezeu
TITUS - [latină] titulus = titlu de onoare
TITZIAN / TITZIANA - variantă a numelui Titus
TOMA - [ebraică] Te'oma = geaman
TRISTAN - [celtic] Drystan: drest = răscoală, tumult; [latină] tristus = trist
TUDOR - [celtic] Teutorigos = conducătorul poporului

VEdit

VADIM - variantă a numelui Vladimir
VALENTIN / VALENTINA - [latină] valens = puternic, viguros
VALERIA / VALERIU / VALERIAN - [latină] valere = a fi puternic
VALTER - [germană] wald = conducător + heri = armată
VANDA - [slavonă] călătorie
VARVARA - variantă a numelui Barbara
VASILE - [greacă] basileus = rege
VERA - [rusă] credință [latină] verus = adevăr
VERONA - numele unui oraș din Italia
VERONICA - [greacă] Pherenike = a aduce victoria: pherein = a aduce + nike = victorie; [latină] Vera icon = imagine reală
VESPASIAN - [latină] vesper = vest sau seara vespa = viespe
VICTOR - [latină] victorie
VINCENT - [latină] vincere = a cuceri
VIOLA / VIOLETA - [latină] violet
VIOREL / VIORICA - [română] de la numele florii viorea
VIRGIL - nume roman de familie
VIRGINIA - [latină] virgo = virgina, fecioară
VITALIE - [latină] vitalis = vital, al vieții
VIVIANA - [latină] vivus = viu
VLAD - [slavonă] volod = putere
VLADIMIR - [slavonă] volod = a conduce, putere + mer = mare, faimă sau mir = pace

WEdit

WILHELM - [germană] wil = voință, dorință + helm = protecție
WOLFGANG - [germană] wulf = lup + gang = cale
XENIA - [greacă] ospitalitate

YEdit

YURI - varianta rusească a numelui George
YVONNE - [germană] arc

ZEdit

ZAHARIA - [ebraică] Zekaryah = Dumnezeu își amintește
ZENOVIA - [greacă] viața lui Dumnezeu: Zeno = dumnezeu + bios = viață
ZINAIDA - [greacă] Zenais = derivat din Zeus = Dumnezeu
ZOE - [greacă] viață
ZOLTÁN - [greacă] provine din zoe = viață; [turcă] sultan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.