Coman Wiki
Advertisement
Coman Wiki
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A[]

Abaca unui capitel doric

Capitel ornat cu frunză de acantă

 • Abacă - Placă de piatră plasată deasupra capitelului unei coloane, de formă cel mai adesea pătrată, mai rar octogonală și care face legătura cu arhitrava.
 • Absidă
- Spațiu cu traseu circular, poligonal, rectangular sau, mai rar, lobat, ieșit în rezalit față de zidul perimetral al unei clădiri;
- Partea în formă de nişă, rezervată în biserici persoanelor oficiale.
 • Acantă - Ornament caracteristic capitelurilor corintice și compozite, care imită frunzele de acantă.
 • Acoladă - Ornament obținut prin racordarea față de o axă de simetrie a mai multor arce de cerc formând un unghi și utilizat mai ales în arhitectura gotică la închiderea părții superioare a deschiderilor (ancadrament de ferestre, uși, portale etc.).
 • Acoperiş - Element de construcţie care acoperă o clădire şi o apără contra agenţilor externi
 • Alcazar - Palat întărit, de origine maură, în Spania (exemplu: Alcazarul din Toledo).
 • Amfiteatru - Construcţie de formă rotundă, neacoperită, cu o arenă centrală şi rânduri concentrice de locuri, dispuse în trepte (vezi şi arenă).
 • Anaglifă - Sculptură în relief sau basorelief.
 • Ancadrament - Chenar decorativ în relief care înconjoară o ușă, o fereastră, etc.
 • Antablament - Element care susţine acoperişul şi se sprijină pe ziduri sau pe coloane.
 • Apareiaj - Modul de aşeare a pietrelor într-o zidărie aparentă sau desenul rosturilor acestora.
 • Apeduct - Sistem de conducte care transportă apa de la locul de captare până la punctul de destinaţie.
 • Arcadă - Element în formă de arc susţinut de coloane.
 • Arcatură - Element alcătuit dintr-o serie de arcade mici, în relief, care decorează părţile netede ale zidurilor.
 • Arc de triumf - Monument în formă de poartă boltită, împodobit cu basoreliefuri şi cu inscripţii.
 • Arenă - Spaţiu circular în mijlocul unui amfiteatru, unui circ, unde au loc reprezentaţiile.
 • Arhitectură - Ştiinţa şi arta de a proiecta şi de a construi edificii şi de a le decora.
 • Arhitectură ecleziastică - Totalitatea construcţiilor cu un caracter religios.
 • Arhitectură laică - Totalitatea construcţiilor cu rol administrativ sau de apărare.
 • Arhitravă - Element de construcţie care constituie partea inferioară a antablamentului şi care se sprijină pe capitelul coloanei sau pe zid.
 • Aripă - Prelungire laterală a unei construcții, care fie este adăugată ulterior clădirii principale, fie are rolul de a susține taluzurile de la capete.
 • Asiză- Rând orizontal de material (piatră, cărămidă, strat de beton) aşezat în construcţia unei zidării.
 • Ateneu - Clădire publică în care au loc manifestaţii cultural-artistice.
 • Atic - Etajul terminal, mai scund și mai retras decât celelalte, situat deasupra cornișei principale a unei clădiri.
 • Atlant - Statuie reprezentând un bărbat, utilizată ca element de susţinere în locul unei coloane sau ca pilastru ((vezi şi cariatidă).
 • Atriu(m) - Curte interioară a caselor romane.
 • Aulă - Sale mare de festivităţi într-o instituţie.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B[]

 • Balcon - Platformă exterioară cu o latură încastrată într-un zid, delimitată de un parapet metalic sau de zidărie, comunicând cu interiorul construcției prin intermediul uneia sau a mai multor uși.
 • Balustradă - Panou vertical care împiedică accesul dincolo de el sau pentru a forma o trecere obligatorie.
 • Balustru - Stâlp scurt profilat, care face parte dintr-o balustradă.
 • Bandon - Boltă cu lăţimea relativ mică, prin care se termină capătul liber al unui portal de tunel şi care decorează intrarea în tunel.
 • Barbacană - Deschizătură în zidul unei construcţii medievale prin care se putea deschide focul asupra duşmanului.
 • Basorelief - Sculptură caracterizată printr-o uşoară proeminenţă faţă de fondul suport.
 • Bazilică - Biserică catolică de mari proporţii.
 • Bizantină - Manifestare dezvoltată între secolele al V-lea şi al XV-lea, caracterizată prin zidărie de cărămidă aparentă, întretăiată de piatră, bolţi cu sprijin în interiorul edificiului, basoreliefuri foarte plate, picturi, mozaicuri, strălucitor colorate.
 • Boltă - Parte constructivă destinată să acopere un spațiu, realizată cu elemente rezultate din translarea unor arce cu trasee diferite, sprijinită pe cel puțin doi pereți laterali.
 • Bovindou - Element cu rol mai mult ornamental decât funcțional, care constă într-un balconaș închis pe fațada unei clădiri.
 • Bucraniu - Motiv ornamental constituit dintr-un craniu sau cap de bou împodobit cu ghirlande de flori, panglici etc., în arhitectura antichității și a Renașterii.
 • Buiandrug - Grindă de mici dimensiuni ce susţine zidăria sau planşeul deasupra unui gol de uşă sau de fereastră situat într-un perete de zidărie.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C[]

 • Calcan - Zid exterior al clădirii care nu este prevăzut cu goluri transparente, destinat să fie acoperit cu un zid asemănător al clădirii vecine.
 • Campanilă - Clopotniţă în formă de turn, pe lângă o biserică sau încadrată construcţiei acesteia, frecventă în arhitectura italiană.
 • Canelură - Şanț îngust pe suprafața unei coloane sau unui pilastru.
 • Capitel - Partea superioară, mai groasă, a unei coloane sau a unui pilastru, care face legătura între fusul coloanei şi arhitravă.
 • Cariatidă - Statuie care reprezintă o femeie stând în picioare, care îndeplineşte funcţia unei coloane de susţinere (vezi şi atlant).
 • Căprior' - Grindă de lemn, orientată pe direcţia de scurgere a apelor, care susţine acoperişul.
 • Cenotaf - Monument funerar fără rămăşiţele pământeşti ale defunctului.
 • Centură - Grindă continuă orizontală, rezemată pe toată lungimea ei pe zidurile portante ale unei clădiri, în vederea realizării legăturii între ziduri.
 • Cheie de boltă - Punctul cel mai de sus al unei bolţi.
 • Cintru - Partea concavă a unei bolţi.
 • Circ - Construcţie vastă, neacoperită, de forma unui amfiteatru, în arena căruia aveau loc jocurile publice la romani.
 • Coloană - Element constructiv vertical, cilindric care susține bolta, tavanul, frontonul.
 • Colonadă - Ansamblu de coloane dispuse într-o ordine simetrică în cadrul unui edificiu.
 • Columnă - Monument în formă de coloană izolată, ridicat în antichitate pentru a comemora un eveniment important.
 • Conac - Casă boierească la ţară, pe o moşie.
 • Consolă - Element de construcţie, liber la unul din capete, care iese în afara punctului de reazem sau de încastrare.
 • Contrafort - Element de sprijin exterior, care mărește rezistența zidului, ca sistem de descărcare și contraîmpingere a unei bolți.
 • Corintic - Ordin de arhitectură, caracterizat prin supleţea coloanei decorate cu caneluri şi capitelul ornamentat cu sculpturi, reprezentând frunze de acant.
 • Cornișă - Partea superioară a unui zid, ieșită în exterior și având rolul de a sprijini acoperișul și de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădirii.
 • Cosoroabă - Grindă orizontală de lemn așezată deasupra peretelui pentru a susține căpriorii.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D[]

 • Dom - Catedrală de mari dimensiuni sau bolta (circulară sau eliptică) care acoperă o astfel de clădire.
 • Denticul
- Element decorativ de forma unui dinte;
- Ornament alcătuit dintr-un șir de mici pătrate mici în relief.
 • Donjon - Turnul principal al unui castel medieval, bine întărit pentru a rezista unui asediu îndelungat.
 • Doric - Unul dintre cele trei ordine de arhitectură antică greacă, caracterizat prin coloane robuste, fără bază şi cu capitel simplu.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E[]

 • Echină - mulură specifică stilului doric, situată între abacă și partea superioară a fusului coloanei.
 • Erehteion - Templu în stil ionic pe acropola Atenei, dedicat zeiţei Atena.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F[]

 • Fațadă - Una din părțile exterioare ale unei clădiri.
 • Firidă - Adâncitură în zid de forma unei ferestre, cu scop funcțional sau decorativ.
 • Fortificaţie - Lucrare militară de apărare.
 • Friză - Element al arhitecturii antice greceşti, situat în partea superioară a unei construcţii, ornamentat cu basoreliefuri, sculpturi, picturi.
 • Frontispiciu - Parte superioară a faţadei unui edificiu sau a unui monument.
 • Fronton - Element decorativ, plasat deasupra intrării unui edificiu.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G[]

 • Gotic - Stl arhitectonic caracterizat prin forme verticale zvelte cu arcuri şi bolţi ogivale.
 • Grindă - element structural al unei construcții, cu lungimea mare în raport cu celelalte dimensiuni și care are rolul de transmite greutatea unui element pe un perete sau pe un stâlp sau mai mulți stâlpi.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H[]

 • Hipostil - Încăpere mare din palatele sau templele egiptene, cu plafonul susţinut de coloane.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I[]

 • Ionic - Ordin de arhitectură caracterizat prin proporţii grandioase, decoraţie bogată, coloana zveltă a cărei fus era prevăzut cu caneluri, capitelul decorat cu volute duble şi prin friza care prezintă o bandă continuă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

J[]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

K[]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L[]

 • Lansetă - o ogivă în stil gotic de formă foarte alungită, asemănătoare cu vârful de lance.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M[]

 • Mansardă - ultimul nivel locuibil al unei construcții, situat imediat sub acoperișul înclinat al acesteia, având ca elemente caracteristice pereții săi înclinați la același unghi cu panta învelitorii.
 • Mastaba - Construcţie funerară egipteană în formă de trunchi de piramidă.
 • Meterez - Parte superioară dintr-un turn sau dintr-un zid de apărare, prevăzut cu creneluri.
 • Mezanin - un etaj mai scund situat între parterul și primul etaj al unei construcții.
 • Minaret - Turn înalt al unei moschei, de unde muezinul cheamă credincioşii la rugăciune.
 • Moschee - Edificiu de cult islamic.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O[]

 • Obelisc - Monument comemorativ de forma unui stâlp înalt.
 • Ogivă - Element caracteristic stilului gotic, format din intersecţia a două arce dispuse diagonal şi constituind osatura unei bolţi.
 • Ordin - Complex de caracteristici arhitectonice definind un tip de construcţie, mai ales din antichitatea greacă şi romană.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

P[]

 • Palat - Clădire monumentală, somptuoasă, servind ca reşedinţă unui suveran, unei autorităţi, unei personalităţi.
 • Panteon - (la greci şi la romani) Templu dedicat zeilor.
 • Partenon - Templu din Atena, dedicat zeiţei Atena Parthenos.
 • Piramidă - Monument funerar antic construit din blocuri mari de piatră şi în care erau înmormântaţi faraonii.
 • Portic - Galerie exterioară, mărginită de o colonadă, care serveşte ca adăpost sau ca loc de promenadă în jurul unei clădiri sau ca intrare monumentală într-un edificiu.
 • Propilee - Intrare monumentală, formată dintr-un ansamblu de vestibuluri şi de porţi legate între ele prin porticuri şi scări.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R[]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S[]

 • Sanctuar - Loc într-un templu sau într-o biserică, considerat sacru şi interzis profanilor.
 • Stil baroc - Stil artistic care s-a dezvoltat în Europa, în ţările catolice, ca artă a Contrareformei, în secolele XVI - XVIII, caracterizat prin exces de ornamente şi prin monumentalitate.
 • Stil gotic - Stil arhitectural, apărut în secolul al XII-lea, în Europa occidentală, caracterizat prin forme înalte şi zvelte, prin numeroase deschideri în ziduri, prin arcuri şi bolţi ogivale, stil caracteristic catedralelor catolice.
 • Stil romanic - Stil arhitectonic dezvoltat în Europa occidentală, între secolele X - XIII, care preia unele din trăsăturile artei carolingiene (masivitate, robusteţea edificiilor, arcade, portaluri, ferestre ci arcul în centru etc.)
 • Templu - Edificiu consacrat unei divinităţi şi destinat practicării unui cult religios.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T[]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U[]

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V[]

 • Vitraliu - Panou decorativ din plăci de sticlă colorată sau pictată, folosit la ferestre.

Legături externe[]